Ethische code

Ethische Code

Voor Mopinion is naast de naleving van wet- en regelgeving ook van belang dat haar gedrag ethisch verantwoord is. Voor veel klanten en stakeholders van Mopinion is dit ook een prioriteit. Mopinion houdt in de uitvoering van haar dienstverlening vast aan hoge ethische normen en de kernwaarden die Mopinion essentieel vindt in haar dienstverlening.

Door ethisch verantwoord te handelen en onze kernwaarden niet uit het oog te verliezen bouwt Mopinion vertrouwen op bij al haar stakeholders.

Onze klanten krijgen de dienstverlening en technologische oplossingen die zij verdienen. Zij krijgen resultaten die aansluiten op hun behoefte en boeken het resultaat dat zij verwachten.

Onze aandeelhouders dragen bij aan een verantwoordelijke bedrijfsvoering en het realiseren van een duurzame, transparante dienstverlening. Zij worden op een correcte en volledige manier voorzien van zakelijke en financiële informatie.

Onze medewerkers krijgen de juiste ondersteuning en uitdaging om zich tot het maximale te ontwikkelingen. Hierbij wordt aandacht besteed aan een divers personeelsbestand en diverse werkomgeving waarin iedereen rechtvaardig wordt beloond.

Onze partners en leveranciers worden op rechtvaardige en ethisch verantwoorde wijze behandeld waarbij het streven naar duurzaamheid voorop staat.

De gemeenschappen waarin we werken en wonen willen we op een maatschappelijk verantwoorde wijze verbeteren en de impact van onze zakelijke activiteiten op het milieu beperken.

Deze doelen vertalen zich in onze gedragingen en daarom is Mopinion gericht op het stimuleren en behouden van:  • – Een veilige werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt;
  • – Verantwoordelijk en integer handelen in de zakelijke dienstverlening;
  • – Het toevoegen van waarde en het opbouwen van duurzame relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen ons en cliënten;
  • – Het nemen van professionele verantwoordelijkheid voor de veiligheid en integriteit van al hetgeen ons wordt toevertrouwd door partijen waar wij mee samenwerken;
  • – Het ondersteunen van de gemeenschap waar wij onze zaken in ondernemen en het respecteren van de omgeving waar wij in handelen.


Onze Ethische Code wordt gevolgd in al het handelen van Mopinion en haar werknemers, ongeacht de economische omstandigheden of zakelijke kansen.