Wat is belangrijker, kwantitatieve of kwalitatieve data?