Wat is belangrijker, kwantitatieve of kwalitatieve data?

Wat is belangrijker, kwantitatieve of kwalitatieve data?